„Jeden pas, jedna droga” – nowy Jedwabny Szlak i przeobrażenia w światowym handlu

Słysząc „Jedwabny Szlak” wyobrażamy sobie zapewne jakiegoś ogromnego chińskiego smoka, który oplata swoim olbrzymim tułowiem europejskie morza. Nasze pojęcia w tej kwestii staną się bardziej precyzyjne po szybkim przeszukaniu Internetu, gdzie dowiemy się mianowicie, że „Jedwabny Szlak” to nazwa starożytnej sieci dróg, którymi karawany kupców ciągnęły niegdyś z Europy do Chin i z powrotem, zdobywając krociowe zyski. Sieć ta istniała od czasów chińskiej dynastii Han i miała kluczowe znaczenie dla stosunków społeczno-gospodarczych pomiędzy wschodem a zachodem. To, że Chiny są obecnie wiodącym ośrodkiem produkcji jest oczywiste i nie wymaga większych wyjaśnień. Należy jednak zrozumieć, że taki stan rzeczy nie istniał od zawsze, lecz powstał wskutek przemyślanej polityki chińskich władz, która umożliwiła wywindowanie tego kraju do pozycji drugiej w świecie potęgi gospodarczej.

Jedwabny Szlak należy jednak do historii. W historii, którą opowiemy dzisiaj bardziej liczy się ludzka ambicja. „Jeden pas, jedna drogą” – taką nazwę nosi wysoce ambitna inicjatywa chińskiego rządu, w ramach której planowane są inwestycje infrastrukturalne i rozwojowe w 152 krajach i organizacjach międzynarodowych w Azji, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, jak również w obu Amerykach. Słowo „pas” dotyczy dróg lądowych i kolejowych, zaś „droga” szlaków morskich.

Projekt ten, znany w szerszym świecie jako BRI (ang. Belt-Road Initiative), został ogłoszony przez prezydenta ChRL Xi Jinpinga w 2013 r., a jego zakończenie – planowane na 2049 r. – ma zbiec się w czasie z setną rocznicą powstania Komunistycznej Partii Chin. Istnieje wiele powodów, dla których inicjatywa ta jest tak ważna i korzystna dla całego świata, ma ona bowiem obsługiwać obszar, który zamieszkuje 70% światowej ludności wytwarzającej ok. 55% produktu globalnego brutto, a w którym na dodatek znajduje się 75% znanych rezerw energii.

1. Jeden korytarz, jedna społeczność

„Jeden pas, jedna droga” to największe dotychczas przedsięwzięcie infrastrukturalne, a uczestniczyć w nim będą m.in. Unia Europejska, w tym również Polska. W obecnym kształcie inicjatywa ta obejmuje działania rozwojowe i inwestycyjne w 152 krajach i organizacjach międzynarodowych w Europie, w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej, jak również w Afryce. Inicjatywa BRI zachęca państwa do lepszej integracji z innymi rynkami. W dalszej perspektywie istnieje wizja stworzenia wspólnoty członków projektu BRI. Chiny widzą w tym historyczną szansę dla Azji, Afryki oraz Europy. Inicjatywa ta ma również zachęcać poszczególne kraje, w tym również europejskie, do rozbudowywania własnych planów tak, aby przyśpieszyć rozwój handlu i gospodarki.

2. Lepsza komunikacja

Czas pokazuje, w jaki sposób komunikacja ułatwia i napędza rewolucje przemysłowe. Pierwsza rewolucja przemysłowa stała się mianowicie faktem dzięki możliwości przewozu surowców do Wielkiej Brytanii, co jednocześnie otworzyło wielu narodom drogę do uczestnictwa w globalnym handlu. Z kolei komunikacja cyfrowa towarzysząca trzeciej rewolucji przemysłowej umożliwiła off-shoring. Czwarta rewolucja przemysłowa stała się możliwa dzięki łączności pomiędzy rozmaitymi technologiami. Projekt BRI ulepsza komunikację, a przez to zwiększa międzynarodowy handel. Obecnie transport morski towarów z Chin do Unii Europejskiej zajmuje ok. 30 dni. Zastosowanie transportu kolejowego skraca ten czas o połowę. W Afryce, rozwój portów napędza ośrodki ekonomiczne, które coraz lepiej łączą pozbawione dostępu do morza kraje z portami.

3. Możliwość realizacji przez narody ich potencjału

Według danych Banku Światowego udział krajów BRI w globalnym eksporcie podwoił się w ostatnich dwóch dekadach. Można jednak osiągnąć więcej. „Handel w wielu krajach objętych BRI, takich jak Afganistan, Nepal, Tadżykistan i Laos nie realizuje pełnego potencjału z powodu niedostatecznej infrastruktury, luk prawnych i innych braków. Projekt BRI umożliwi rozwiązanie tych problemów, jednocześnie napędzając międzynarodowy handel”. Efektem inicjatywy BRI może być bardziej integracyjne podejście do handlu dzięki większej wymianie transgranicznej we wszystkich krajach leżących wzdłuż korytarzy. Lepsza komunikacja oraz zwiększona aktywność gospodarcza mogą stać się początkiem większego uprzemysłowienia w obszarach leżących wzdłuż pasa i drogi.

Wypowiedź prezydenta Trumpa, że „mógłby ogłosić aktualną wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami ogólnonarodowym zagrożeniem, gdyby chciał“ z pewnością znalazła negatywny oddźwięk podczas obecnego szczytu G7 we Francji. Wojna celna pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, prowadzona na zasadzie „wet za wet”, bowiem nie słabnie. Wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami pcha to drugie państwo – bardziej niż kiedykolwiek – w kierunku przyśpieszenia globalizacji gospodarki, co z pewnością przyniesie korzyści uczestnikom projektu, w postaci możliwości rozwoju infrastruktury, rozbudowy ekonomii, a także uzyskania dostępu do lepszych ciągów dostaw. Transport morski przez długi czas pompował krew w globalną gospodarkę i handel. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że transport od niepamiętnych czasów był nieodłączną częścią biznesu. Wszystko bowiem sprowadza się do skomplikowanego splotu „globalnego popytu i podaży.” My w Firmie LOTUS Containers już teraz świadczymy usługi na proponowanych szlakach BRI, a także posiadamy wielu klientów, którzy skorzystali z naszej unikalnej oferty i produktów takich jak platforma BOOK-A-BOXX Online Solution, gdzie zarejestrowani klienci mogą kilkoma kliknięciami zarezerwować kontener i jego wyposażenie online. Nasz światowej klasy zespół profesjonalistów jest w pełni gotowy, by zmierzyć się z największymi wyzwaniami, jakie przed nami postawicie, co zresztą robi już od początku swojego istnienia.